Konferencja samorządowa w Prabutach

MarszałekSenatuRPBogdanBorusewiczprzybyłdoPrabutnakonferencjęzokazjiXX-leciasamorząduterytorialnego.

BurmistrzPrabutpowitałPanaMarszałkajakosamorządowcabyłegoczłonkazarząduwojewództwa,jakoprzyjacielaPrabuticałegopowiatukwidzyńskiego,atakżejakosymboldemokratycznychprzemianwPolsce. Wspomnienia przeplatałysięzkonkretnymiproblemamizjakimiborykająsiędziśsamorządy.PanMarszałekmówiącopoczątkachsamorządówprzypomniałczasKomitetówObywatelskichSolidarności,atakżefakt,żeustawypozwalającenaodrodzeniesięsamorząduwPolscepowstaływSenacie(oczymniezawszesiędziśpamięta).

.

Zobacz także...