Przekazanie Godła Polski Muzeum Bursztynu w Gdańsku

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz przekazał Muzeum Bursztynu mozaikę przedstawiającą Godło Polski, wykonaną z bursztynu, otrzymaną od Gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego. Uroczystość odbyła się w Sali Współczesnej Muzeum Bursztynu, znajdującej się w Budynku Katowni.

W opinii Pana Marszałka przekazane Godło na pewno wzbogaci już istniejące kolekcje bursztynów.

Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska pan Adam Koperkiewicz, w słowach skierowanych do zaproszonych gości, bardzo serdecznie podziękował Panu Marszałkowi za przekazany dar. Muzeum pozyskuje zbiory między innymi na zasadzie darowizn.

Pan Dyrektor poinformował także zebranych, iż z środków uzyskanych z tytułu umieszczenia na Bramie Wyżynnej baneru wyborczego Bogdana Borusewicza- kandydata do Senatu RP 2007, Muzeum Historyczne Miasta Gdańska zakupi inkluzję z zatopionymi liśćmi palmy

Zobacz także...