Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystym rozdaniu nagród im. Jana Uphagena przyznawanych przez Miasto Gdańsk dla Młodych Naukowców. Była to X jubileuszowa edycja tego konkursu. ?

??Laureatem w kategorii nauk ścisłych i przyrodniczych został dr Miłosz Jaguszewski z I Katedry i Kliniki Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego za badania dotyczące przezskórnych interwencji wieńcowych i kardiomiopatii stresowej Takotsubo.

Laureatem w kategorii nauk humanistycznych został Jakub H. Szlachetko z Katedry Prawa Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego za badania nad prawną regulacją udziału podmiotów obywatelskich w procesie realizacji zadań publicznych.

Zwycięzców od 10 lat wyłania Kapituła Nagrody złożona z przedstawicieli: Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, Prezydenta Miasta Gdańska oraz niepublicznych uczelni wyższych w Gdańsku.

W uroczystości uczestniczyli m.in konsul Konsulatu Generalnego Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku Liu Yuanyuan i Teresa Kamińska, prezes Specjalnej Pomorskiej Strefy Ekonomicznej.

?

Zobacz także...