Doroczne spotkanie Konsuli Honorowych

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz uczestniczył w dorocznym spotkaniu Konsuli Honorowych w Gdańsku.?

Zebranych przywitał Maciej Dobrzyniecki – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pomorskich Konsuli a zarazem Konsul Honorowy Hiszpanii.

Oprócz działających w Gdańsku trzech Konsulatów Generalnych (Federacji Rosyjskiej, Republiki Federalnej Niemiec oraz Chińskiej Republiki Ludowej), w Gdańsku i w Gdyni działają aż 23 Konsulaty Honorowe.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz z satysfakcją podkreślił, że grono Konsuli Honorowych w Gdańsku stale się powiększa. Fakt ten nie dziwi, bo przecież Gdańsk od wieków był miastem otwartym na szeroką współpracę ze światem. Życzył też Konsulom dalszych sukcesów w pracy zarówno dla dobra krajów, które reprezentują, jak i dla dobra Pomorza oraz całej Polski.

?

Zobacz także...