Projekt Strategii

W poniedziałek 27 sierpnia 2012 Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, na zaproszenie Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, wziął udział w spotkaniu pomorskich parlamentarzystów. Tematem spotkania było omówienie ?Projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020?. ?

Projekt ten od 2 kwietnia do 22 czerwca był przedmiotem 30 konferencji i spotkań konsultacyjnych. Były też o nim informacje w mediach. Skutkiem tych spotkań było blisko 1200 uwag, z których około 60% uwzględniono w całości lub w części.

Z tym ważnym dla województwa pomorskiego dokumentem można się zapoznać na stronie www.strategia2020.pomorskie.eu

?

Zobacz także...