?Wpływ gazociągu bałtyckiego Wyborg-Greifswald na środowisko naturalne basenu Morza Bałtyckiego? ? konferencja na Politechnice Gdańskiej.

Pod patronatem i z udziałem marszałka Senatu Bogdana Borusewicza odbyła się na Politechnice Gdańskiej konferencja ?Wpływ gazociągu bałtyckiego Wyborg-Greifswald na środowisko naturalne basenu Morza Bałtyckiego?. Uczestniczyli w niej naukowcy z Politechniki Gdańskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej oraz Instytutu Oceanologii PAN.

Podczas konferencji m.in. zostały przedstawione zagrożenia dla ekologicznej równowagi i środowiska naturalnego Morza Bałtyckiego. Dyskutowano o zagrożeniach wynikających z naruszenia podczas prac konstrukcyjnych zatopionej na dnie Bałtyku broni chemicznej z czasów II wojny światowej.
Podniesiona została kwestia prawa międzynarodowego i dyrektyw UE związanych z budową gazociągu północnego oraz możliwości proceduralnych udziału Polski w procesie budowy i przedstawiania racji merytorycznych związanych z ochroną polskich interesów.
Konferencję zorganizowały Politechnika Gdańska i Akademia Górniczo ? Hutnicza w Krakowie.

Zapraszamy do galerii zdjęć

Zobacz także...