III Zjazd Gdańszczan

MarszałekSenatuRPBogdanBorusewiczwziąłudziałw otwarciuIII-goZjazduGdańszczan. 

 UroczystainauguracjaodbyłasięwTeatrzeWybrzeżewobecnościpomorskichparlamentarzystów,władzmiastaiwojewództwaorazliczniezgromadzonychgdańszczanigości

Nategoroczny ZjazdprzybyłodoGdańska1500gdańszczanipotomkówbyłychgdańszczanzcałegoświata.

PoprzywitaniuzebranychprzezPrezydentaGdańska,głoszabrałMarszałekSenatu.ZarównoBogdanBorusewicz,jakiwystępującaponimDanutaWałęsamówilioswoimprzywiązaniudoGdańska.Dzisiejsigdańszczanie,którzyprzybylidoGdańskaz różnychstron,kochająswojemiastoisilniesięz nimidentyfikują.

ZebranigromkimioklaskamidziękowalipanuJurgenowiGromek,któryprzekazałmiastuswojąkolekcjęzabytkowychsreber.

Zobacz także...