?Hanza ? Office Gdańsk?

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął, udział w uroczystości otwarcia Biura ?Hanza? Office Gdańsk? , która odbyła się w ?Sali Czerwonej? Ratusza Głównego Miasta Gdańska.

Na oficjalnym spotkaniu obecni byli miedzy innymi: Minister ds. Europy, Pracy i Sprawiedliwości Kraju Związkowego Szlezwik- Holsztyn – Uwe Goering, Sekretarz Stanu Senatu Hanzeatyckiego Miasta Hamburg – Reinhard Stuth, Senator Edmund Wittbrodt.

?Hanza- Office Gdańsk? jest wspólnym przedsięwzięciem landu Szlezwik- Holsztynu i wolnego hanzeatyckiego miasta Hamburga. Projekt ma na celu promocje kontaktów gospodarczych na poziomie międzyregionalnym, stworzenie procedur umożliwiających korzystanie ze źródeł unijnych w ramach programów INTERREG oraz tworzenie wspólnego lobby na rzecz Europejskiej Polityki Morskiej w ramach Państw Morza Bałtyckiego.

Od 1995 roku działa Biuro Szlezwika- Holsztynu a obecna idea Hansa- Office jest rozszerzeniem tej współpracy o miasto Hamburg i Trójmiasto.

Zobacz także...