VII edycja Akademii Solidarności

Na zaproszenie Europejskiego Centrum Solidarności Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz otworzył VII edycję Akademii Solidarności.?

Do uczestników i zaproszonych gości zwrócił się słowem wstępnym na temat polskiej drogi do wolności.

Nie obyło się także bez pytań na temat działalności opozycyjnej B.Borusewicza. Marszałek dokonał także oceny aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej w krajach Europy-Wschodniej.

W Akademii bierze udział 50 osób z następujących krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Ukrainy, Kazachstanu, Rosji oraz Polski.

Uczestnikami będą  głównie studenci, doktoranci, działacze społeczni.

 

 

?

Zobacz także...