?Ikony Solidarności?

W ramach Gdańskiego Programu Edukacji Kulturalnej, z cyklu ?IKONY SOLIDARNOŚCI?, bohaterem spotkania był Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz.

Uroczyste spotkanie odbyło się 9 grudnia br. w Pałacu Młodzieży na ul. Ogarnej, z udziałem uczniów VI LO, im. Obrońców Helu oraz XV LO, im. Zjednoczonej Europy. ?Ikony Solidarności?, to projekt edukacyjno-kulturalny dla szkół licealnych Miasta Gdańska, którego ideą jest przybliżenie sylwetek bohaterów i działaczy Solidarności oraz umożliwienie młodzieży spotkania z nimi i dyskusji. Młodzież, która gościła Pana Marszałka, kierowała swoje pytania nie tylko pod kątem historii Solidarności, ale też pytała o bieżącą sytuację w Polsce. Były też pytania natury osobistej na które gość spotkania odpowiadał z dużą dozą zrozumienia i otwartości dla młodych uczestników spotkania.

Tekst : Iwona Flisikowska

Zobacz także...