Konferencja Pomorskiej Izby Rolniczej w Starym Polu

Na zaproszenie Pomorskiej Izby Rolniczej Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz w dniu 9 lipca wziął udział w konferencji w Starym Polu. Pan Marszałek, który nie po raz pierwszy był gościem pomorskich rolników, żywo interesował się ich problemami.

Około 200 Delegatów dyskutowało z zaproszonymi gośćmi na aktualne tematy. A gośćmi tymi byli oprócz Marszałka Senatu RP: Senator Andrzej Grzyb, Minister Rolnictwa Kazimierz Plocke, przedstawiciele KRUS oraz Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa..

Zobacz także...