Dożynki Archidiecezjalno-Samorządowe Gminy Trąbki Wielkie.

W niedzielę 12 września Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w dożynkach wieńczących tygodniowe obchody odpustowe w Sanktuarium Maryjnym w Trąbkach Wielkich.

W programie uroczystości była msza świeta koncelebrowana przez kapłanów przybyłych z pielgrzymkami pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny, a także nadanie wyróżnień rodzinom nominowanym przez Kapitułę Promującą Wzorowe Rodziny z województwa pomorskiego oraz wybór najpiękniejszych wieńców dożynkowych.

Zobacz także...