Uroczystości patriotyczno- religijne 1 września 2008 w Szymankowie.

W 69 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej Marszałek Senatu RP wziął udział w uroczystościach ku czci poległych inspektorów celnych i kolejarzy w Szymankowie k/ Malborka.

Zobacz także...