Spotkanie w Zespole Szkół Plastycznych w Gdyni-Orłowie

W czwartek 4-go września Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz w zabytkowym budynku nad morzem spotkał się z młodzieżą i dyrekcją Zespołu Szkół Plastycznych w Orłowie.

Dla licznie zgromadzonej młodzieży było to spotkanie z żywą historią, tym bardziej, że spotkanie odbywało się wśród plansz wystawy ?Wolne Związki Zawodowe obrońcą praw robotników?, z których ze ściany spoglądał na nich m.in. młodszy o 30 lat Bogdan Borusewicz i Alina Pieńkowska.

Niezwykłość spotkania potęgował fakt, że dzisiejszy Marszałek Senatu RP uczył się i zdawał maturę właśnie w tej szkole, a na spotkanie przyszła jego ówczesna wychowawczyni Olga Janiak oraz polonistka Maria Morawska.

Młodzież słuchała ciekawych wspomnień o atmosferze tamtych dni, o postawach kolegów i nauczycieli i o tym jak w 1968 roku za napisanie kilkudziesięciu ulotek został uwięziony na kilka miesięcy, a mimo tego uzyskał promocję do następnej klasy.

Spotkanie zakończyło się serią pytań z sali, na które Bogdan Borusewicz wyczerpująco, prosto odpowiadał.

Po spotkaniu dyrektor Tomasz Lis zaprosił Pana Marszałka do obejrzenia pomieszczeń pracowni szkolnych, które są dużo lepsze niż dawniej.

Zobacz także...