Polsko-Litewskie Forum Gospodarcze

„Łączą nas nie tylko sentymenty wynikające z tego, że wielu Gdańszczan ma litewskie korzenie, a łączy nas wspólnota interesów”- powiedział otwierając obrady Bogdan Borusewicz.

Ta „wspólnota interesów” była widoczna w szczegółowych wystąpieniach naszych litewskich gości na temat współpracy gospodarczej Litwy i Polski. Współpraca gospodarcza, w tym również turystyka się rozwija. Trzeba rozwinąć sieć połączeń i warto też pomyśleć o bezpośrednim połączeniu lotniczym z Gdańskiem.

Gorącym tematem jest energetyka, a „most energetyczny” był w zeszłym tygodniu tematem obrad na forum Unii Europejskiej. Pewne jest, że likwidacja w 2010 roku elektrowni atomowej w Ignalinie stworzy nową sytuacje, którą trzeba wspólnie rozwiązać. Nowopowstała Spółka LitPol Link ma pomóc w przyłączeniu Polski do wspólnego rynku energii krajów bałtyckich.

W 2009 roku Wilno będzie europejską stolicą kultury i przy tej okazji będzie wiele spotkań, w tym również na temat najważniejszych połączeń transportowych.

Na zakończenie przedpołudniowej części forum pani wiceminister Druskiennik zaprezentowała walory tego znanego, i stale się rozwijającego się, uzdrowiska.

Dalsza część obrad w Muzeum Morskim w Gdańsku rozpoczęła się od odznaczenia dla prezesa firmy „Łączpol” pana Józefa Poltroka, który jako konsul honorowy Litwy w Gdańsku był współgospodarzem gdańskiego forum. Następnie była okazja wysłuchania niezwykle ciekawych historycznych wykładów na temat skomplikowanych stosunków polsko-litewskich na przestrzeni dziejów.

Następnie Marszałek Senatu RP w towarzystwie ambasadora Litwy w Polsce oraz posła Tadeusza Aziewicza otworzył wystawę zdjęć pokazujących piękno Litwy.

Zobacz także...