Spotkanie Marszałka Senatu RP z grupą studentów ze wschodu

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w spotkaniu ze studentami pochodzącymi z Ukrainy, Białorusi oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt spotkań jest finansowany w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności RITA/STP ? wizyty studyjne w Polsce 2007, realizowanego przez Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka – Jeziorańskiego i Fundację Edukacja dla Demokracji. Operatorem programu w Gdańsku od 2004 roku jest Dom Pojednania i Spotkań im. Św. Maksymiliana M. Kolbego.

Uczestnicy spotkań biorą udział w dwunastodniowej wizycie studyjnej Study Tours to Poland, która jest organizowana w różnych miastach jednocześnie. Zaproszeni studenci poznają polskie doświadczenia w zakresie przemian demokratycznych i budowania gospodarki wolnorynkowej. Spotykają się z osobistościami polskiej polityki, historykami, przedstawicielami mediów, działaczami społecznymi oraz naukowcami.

Podczas gdańskiego spotkania z marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem studenci zadawali pytania dotyczące między innymi stosunku marszałka Senatu do sytuacji w krajach wschodnich, kwestii utrudnień wizowych dla obywateli państw sąsiednich nie będących członkami UE po wejściu Polski do strefy Schengen. Poruszony został temat wydarzeń grudnia 70 i sierpnia 80, działań ruchu solidarnościowego, strajkach i znaczeniu jakie odegrały w ustanowieniu porządku demokratycznego w krajach byłego bloku komunistycznego.
Bogdan Borusewicz wyjaśniał także swoim gościom na czym polega rola i kompetencja Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka jako przewodniczącego tej Izby Parlamentu.

Zobacz także...