Daily Archive: 31 lipca, 2006

Spotkanie z młodzieżą polonijną z Łucka na Ukrainie

Spotkanie z młodzieżą polonijną z Łucka na Ukrainie

Przebywająca w Gdańsku młodzież polonijna ze szkoły przy Towarzystwie Kultury Polskiej im. T. Kościuszki w Łucku na Ukrainie miała możliwość porozmawiania z marszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem. Spotkanie odbyło się w Sobieszewie, gdzie goście z Łucka przyjechali w ramach projektu ?Język polski – nasz język ojczysty?, prowadzonego przez Towarzystwo Edukacyjne ?Wiedza Powszechna? i dofinansowanego ze środków Senatu RP.