?Dywersyfikacja źródeł energii ? szansą rozwoju polskiej gospodarki morskiej?. Konferencja.

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz uczestniczył w konferencji ?Dywersyfikacja źródeł energii ? szansą rozwoju polskiej gospodarki morskiej?, zorganizowanej przez Politechnikę Gdańską i Akademię Morską w Gdyni.

Celem konferencji było przedstawienie modelowego rozwiązania problemu zróżnicowania źródeł energii dla Polski. Zgromadzeni w Sali Senatu Politechniki Gdańskiej pomorscy politycy i zaproszeni goście z uwagą przysłuchiwali się opiniom ekspertów, którzy zaprezentowali opracowany w sposób systemowy model importu do Polski drogą morską skroplonego gazu ziemnego.

W ramach systemowej analizy powyższego zagadnienia poruszono tematykę zarówno budowy terminalu odbiorczego LNG z uwzględnieniem rozwoju polskiej sieci gazowej, jak i budowy floty statków służących do przewozu LNG.

Zobacz także...