Medal Wdzięczności

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz we wtorek 12 czerwca w Europejskim Centrum Solidarności wręczył Medal Wdzięczności panu Wim van der Linden (80 lat), który ofiarnie pomagał Polakom i opozycji demokratycznej po wprowadzeniu stanu wojennego. Organizował transporty pomocowe z żywnością, ubraniami i lekami. Dary przywoził osobiście do Polski zarówno w imieniu Adalbertus-Werk e.V. (Stowarzyszenia Św. Wojciecha, Towarzystwa Oświatowego Gdańskich Katolików), jak i Parafii Liebfrauen (Parafii NMP) w Krefeld. Do Polski przyjeżdżał regularnie od 1972 r. Z pochodzenia jest Holendrem, w 1965 r. osiadł w Niemczech, a jako że jest zaprzyjaźniony z Gdańskiem i Gdańszczanami, można go uznać za prawdziwy symbol przeszłości miasta, w którym przed wiekami w przyjaźni ze sobą żyli Polacy, Holendrzy, Niemcy i przedstawiciele wielu innych narodów.

Zobacz także...