Nagroda im. Aliny Pienkowskiej

Już po raz piąty Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku wręczyła Nagrodę im. Aliny Pienkowskiej. W tym roku otrzymała ją pani Irena Samson, która w 1980 r. strajkowała razem z Aliną Pienkowską w urzędzie wojewódzkim w Gdańsku. W czasie uroczystości pokazała opaskę strajkową, na której Alina złożyła wtedy swój podpis.

Zobacz także...