„Inny kraj? Nowe życie? Problemy pracy socjalnej wrażliwej kulturowo w kontekście migracji”

30 listopada Wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w konferencji na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie.

Temat konferencji „Inny kraj? Nowe życie? Problemy pracy socjalnej wrażliwej kulturowo w kontekście migracji” – to temat bardzo aktualny w dzisiejszym świecie. Przecież my, Polacy też byliśmy uchodźcami i emigrantami, a o sobie myśleliśmy zawsze jako o narodzie gościnnym i otwartym na innych…

Organizatorzy dzisiejszej konferencji to: Urząd Miasta Sopotu i Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Ciekawy wykład wprowadzający poświęcony problemom adaptacji kulturowej uchodźców oraz społeczności lokalnych wygłosiła profesor Halina Grzymała – Moszczyńska z Zakładu Psychologii Religii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Następnie była mowa o ekonomicznych skutkach migracji oraz o doświadczeniach dotyczących integracji migrantów ze społecznościami lokalnymi m.in. w Szwecji, Danii oraz we Frankenthal’u, (który jest partnerskim miastem Sopotu).

W konferencji uczestniczyła przedstawicielka Wysokiego Komisarza ds.
Uchodźców Anna-Carin Öst. W konferencji brało też udział Sopockie Centrum Integracji i Wsparcia Cudzoziemców w Sopocie.

Zobacz także...