Pomorskie rolnictwo i obszary wiejskie – szanse, zagrożenia, dobre praktyki

23-go listopada 2017 roku wziąłem udział w sympozjum pt. „Pomorskie rolnictwo i obszary wiejskie – szanse, zagrożenia, dobre praktyki”.

Do Bolszewa (koło Wejherowa) na zaproszenia samorządu województwa pomorskiego przyjechali rolnicy działający w organizacjach rolniczych i samorządowcy z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

Witając zebranych, podkreśliłem szczególną wagę rolnictwa i rolników dla nas, którzy jesteśmy konsumentami i odbiorcami wytwarzanych przez nich produktów.

Bardzo ciekawy wykład profesora doktora habilitowanego Andrzeja Kowalskiego, dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego, był merytorycznym wprowadzeniem w tematykę sympozjum.

Aktualną sytuację gospodarstw rolnych w województwie pomorskim przedstawił prezes Zarządu Pomorskiej Izby Rolniczej – Zenon Bistram. Następnie przewidziano wystąpienia przedstawicieli instytucji działających na rzecz rolnictwa, a także Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego.

 

Zobacz także...