Opowieść o historii walki z systemem komunistycznym w ECS

W sobotę 24 września wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz oprowadzał po Europejskim Centrum Solidarności kilkadziesiąt osób. Przy biurku Jacka Kuronia mówił o powstaniu i działaniach KOR. Następnie o Wolnych Zawiązkach Zawodowych ?Wybrzeża?, których działania wprost doprowadziły do wybuchu strajku i powstania ?Solidarności?, która podważyła niezachwianą pozycję PZPR. W obronie systemu władzy wprowadzono stan wojenny. Bardzo szybko minęły prawie trzy godziny zwiedzania wystawy i opowiadania o historii najnowszej.

 

Zobacz także...