W Światowym Centrum Słuchu

Marszałek Senatu RP wizytował Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach pod Warszawą. Po placówce oprowadzał prof. Henryk Skarżyński, twórca i dyrektor Centrum. Marszałek zapoznał się z najnowocześniejszymi metodami leczenia narządów słuch i mowy, a także ze stanem badań w tej dziedzinie. Centrum jest bowiem nie tylko placówką medyczną ale i instytutem, który prowadzi badania naukowe i jest światowym liderem nowoczesnych metod leczenia narządów słuchu oraz mowy.

 

Zobacz także...