Uroczystość wręczenia Sztandaru Chorągwi Gdańskiej ZHP

24 maja 2015 roku w Wejherowie na Placu Jakuba Wejhera, na zaproszenie Komendanta Chorągwi Gdańskiej ZHP harcmistrza Artura Glebko, Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystości wręczenia Sztandaru Chorągwi Gdańskiej ZHP.

Uroczystość odbyła się podczas apelu kończącego XXXI Rajd RODŁO, gdzie dla drużyn harcerskich i zuchowych były liczne puchary i nagrody.

Zobacz także...