Unia dla Śródziemnomorza w Lizbonie

W dniach od 10 do 12 maja 2015 r. marszałek Senatu RP uczestniczył w II Szczycie Przewodniczących Parlamentów Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza, które odbyło się w Lizbonie.

Pierwszy szczyt odbył się w kwietniu 2013 r. w Marsylii.

W swoim wystąpieniu marszałek Borusewicz podkreślił konieczność podjęcia szybkich działań bez czekania aż machiny biurokratyczne państw członkowskich UE dostosują swoje przepisy. Wskazał, że już dziś można udzielić pomoc pozarządowym organizacjom, które wiedzą jak szybko i skutecznie można pomoc emigrantom, którzy szukają schronienia w Europie. Wskazał przy tym, że problemem nie są tylko przepełnione łodzie z uchodźcami na morzu Śródziemnym, ale także narastający problem na wschodniej granicy UE z Ukrainą. Apelował także o uruchomienie europejskich i krajowych służb specjalnych w celu walki z mafią trudniącą się przemytem ludzi.

Zobacz także...