Pożegnanie prof. Władysława Bartoszewskiego

Podczas uroczystości pogrzebowych prof. Władysława Bartoszewskiego, które odbyły się 4 maja w archikatedrze warszawskiej, żegnał zmarłego marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz.

Marszałek powiedział m.in.: ?Bartoszewski to cztery różne epoki. Różne, ale w każdej z tych epok zawsze był po dobrej stronie: po stronie prawdy, po stronie Polski, po stronie porozumienia?. Żegnał profesora w imieniu swoim i studentów KUL, stwierdził, że Władysław Bartoszewski na wykładach ?Mówił o Polskim Państwie Podziemnym, o tym, że w czasach strasznych, najgorszych trwała praca nad nową Polską, nad Polską demokratyczną, tolerancyjną, otwartą na innych (?) Mówił nam o tym na wykładach i wiedzieliśmy, że nie był tylko teoretykiem, ale swoim życiem zaświadczał o tym, o czym mówił. Mówił do nas, sądząc, że pójdziemy dalej tą drogą. (?) Jego przykład osobisty, nie tylko teoretyczny wykład, był dla nas, studentów, dla mojego pokolenia niezmiernie ważny?.

Zauważył, że Władysław Bartoszewski był pomostem między pokoleniem Polaków wychowanych przed wojną a pokoleniem, ?które wchodziło w dorosłe życie w okresie okupacji hitlerowskiej, a potem w czarną noc stalinowskiej władzy?.

Na zakończenie mówił: ?Żegnam go jako senatora, marszałka seniora, ale także żegnam go jako swojego profesora i profesora dla następnych pokoleń, które już mogły wejść w dorosłe życie świadome, czym jest patriotyzm, niepodległość i demokracja. Składam mu hołd. Składam wyrazy współczucia dla rodziny, małżonki. Pani Zofio, będziemy pamiętać o naszym profesorze?.

Więcej

Zobacz także...