Nagrody Marszałka Senatu RP w konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wręczył w Senacie nagrody w konkursie dla dziennikarzy polskich i polonijnych.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz zwracając się do zebranych dziennikarzy podziękował im za przybliżanie nam codzienności Polaków poza granicami kraju. ?To jest ważne dla nas, że możemy się szczycić naszymi rodakami za granicą, ale też ważne jest dla nich, że interesujemy się ich losami? ?  dodał marszałek.

Konkurs był adresowany do dziennikarzy pracujących w krajowych i polonijnych gazetach i czasopismach, rozgłośniach radiowych i stacjach telewizyjnych, portalach internetowych, a także współpracowników wyżej wymienionych mediów. Celem konkursu było pokazanie awansu społecznego i zawodowego osób polskiego pochodzenia, zwłaszcza gdy po wejściu Polski do Unii Europejskiej otworzyły się przed Polakami możliwości studiowania i pracy poza Macierzą.

Pierwszą nagrodę jury przyznało Cezaremu Galkowi za reportaż radiowy pt. ?Historia z Chopinem w tle? wyemitowany w programie regionalnym Radia Zachód z Zielonej Góry.

Więcej

Zobacz także...