List marszałka Senatu do uczestników uroczystości pogrzebowych Niemcowa

W związku z niewyrażeniem zgody przez władze Rosji na przyjazd marszałka Senatu na uroczystości pogrzebowe Borysa Niemcowa, Bogdan Borusewicz wystosował do rodziny, przyjaciół oraz uczestników uroczystości pogrzebowych Borysa Niemcowa list.

Do Rodziny i Przyjaciół,

Do Uczestników Uroczystości Pogrzebowych Borysa Niemcowa

Zamierzałem przyjechać do Moskwy na pogrzeb Borysa Niemcowa, aby złożyć hołd zamordowanemu, aby powiedzieć, że z takimi reprezentantami rosyjskiego narodu jak Sacharow, Kowaliow, Niemcow, którzy kojarzą się z demokratyczną Rosją, chcemy utrzymywać jak najlepsze  stosunki. Swoją obecnością na pogrzebie  chciałem pokazać Rosjanom, że Polacy nie są antyrosyjscy, nie są wrogami demokratycznej Rosji.  Chciałem na grobie Niemcowa powiedzieć Rosjanom, że Polacy chcą kontaktów z Rosjanami, kulturą rosyjską, chcą współpracy gospodarczej i naukowej, ale nie zgadzają się aby Rosja była państwem rewizjonistycznym, prowadziła agresywną wojnę, podważała ład europejski.

Składając hołd zamordowanemu chciałem wyrazić wielki szacunek wszystkim tym Rosjanom, synom wielkiego narodu rosyjskiego, którzy myślą podobnie jak on.

Wczoraj przed wyjazdem na uroczystości pogrzebowe dowiedziałem się od przedstawiciela władz rosyjskich, że nie zostanę wpuszczony do Rosji. Nie będę mógł pochylić czoła i złożyć  hołd Borysowi Niemcowowi.  Rosja Putina nie tylko nie chciała słuchać Niemcowa, ale także nie chce słuchać innych.

Wyrażam nadzieję, że władze Rosji uczynią wszystko by sprawiedliwości stało się zadość. Wierzę w Rosję demokratyczną, otwartą, przyjazną dla sąsiadów.

Oczekuję wykrycia i ukarania sprawców morderstwa a także pośrednio tych, którzy są odpowiedzialni za rozpoczęcie szowinistycznej nagonki na ludzi niegodzących się na imperialną politykę i agresję na sąsiednie państwa. Ofiarą takiej polityki padł Borys Niemcow. Dlatego ci, którzy inspirowali tę zbrodnię powinni ponieść odpowiedzialność. 

Bogdan Borusewicz

Marszałek Senatu RP

Zobacz także...