Spotkanie Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza z Prezydentem Państwa Izrael Reuvenem Rivlinem.

Marszałek Bogdan Borusewicz przyjął w Senacie Prezydenta Izraela.?

Obaj rozmówcy nawiązywali do tysiącletniej wspólnej historii. Prezydent Rivlin podkreślił bezprzykładną wolność jaką cieszyli się w Polsce Żydzi w zakresie wyznania, ducha i kultury, zanim ?z winy nazistów Polska została zamieniona w cmentarz narodu?. B.Borusewicz i R.Rivlin zgodzili się, że Muzeum Historii Żydów Polskich jest wspaniałym pomnikiem, który uświadamia podobieństwo tradycji i kultury obu narodów. Marszałek Senatu przedstawił gościowi nową sytuację w zakresie bezpieczeństwa w Europie po aneksji Krymu i interwencji wojskowej na wschodniej Ukrainie. Podkreślił, że precedens jednostronnej zmiany granic w Europie może mieć bardzo poważne konsekwencje.

Z kolei Prezydent scharakteryzował rolę Hamasu jako czynnika uniemożliwiającego pokojowe rozwiązanie problemu palestyńskiego. Zaznaczył, że warunkiem pokoju jest bezpieczeństwo, zaś jakiekolwiek rozwiązania federacyjne lub dwupaństwowe jest niemożliwe jeżeli oznaczałoby istnienie dwóch osobnych armii. Stwierdził, że ugrupowania takie jak Bracia Muzułmańscy stanowią bezpośrednie zagrożenie dla każdej państwowości arabskiej.

Prezydent Izraela poruszył kwestię obowiązującego   w Polsce  zakazu uboju rytualnego i wnosił o jego likwidację.  Podkreślił, że osobiście jest wegetarianinem, ale  w sytuacji, gdy jednej  z grup religijnych zakazuje się realizacji własnych zasad,  to może stanowić problem. Apelował o rozwiązanie tej kwestii.

Tekst: Leszek Kieniewicz

?

Zobacz także...