Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2014/2015 w województwie pomorskim i w Gdańsku

1 września 2014 roku Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.?

Uroczystość wojewódzka odbyła się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borkowie w gminie Pruszcz Gdański. Wybór Borkowa to wyróżnienie i docenienie władz gminy Pruszcz Gdański i pani wójt Magdaleny Kołodziejczak za szczególną dbałość o stan oświaty w gminie. A jest się czym pochwalić, bo dzieci z gminy Pruszcz Gdański w rankingu ogólnopolskim osiągnęły bardzo dobre wyniki. Na zakończenie uroczystości Pan Marszałek posadził swoje drzewko.

Następnie w południe Pan Marszałek przyjechał do nowo wybudowanej pięknej Szkoły Podstawowej w Gdańsku ? Kokoszkach, gdzie wziął udział w rozpoczęciu roku szkolnego w mieście Gdańsku.

Szkoła Podstawowa w Kokoszkach to szkoła publiczna, wybudowana z pieniędzy budżetowych miasta. Ale prowadzić ją będzie fundacja ?Pozytywne Inicjatywy z Pucka?.

Zainteresowanie Szkołą było tak duże, że trzeba było otworzyć aż 4 pierwsze klasy.

Zobacz także...