Otwarcie Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz 30-go i 31-go sierpnia wziął udział w otwarciu Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. W 25-tą rocznicę porozumień sierpniowych pod ideą budowy tego ?światowego centrum krzewienia wolności, demokracji i solidarności? 31 sierpnia 2005 roku na Placu Solidarności w Gdańsku podpisało się 29 sygnatariuszy, w tym 22 ówczesnych premierów i prezydentów.?

W konkursie na budynek spośród 58 zespołów architektonicznych z całego świata zwycięzcą została gdańska firma Fort, a wmurowanie kamienia węgielnego odbyło się 14 maja 2011.

Teraz, w 34-tą rocznicę porozumień sierpniowych , w obecności tłumu Gdańszczan i gości, budynek Europejskiego Centrum Solidarności został otwarty.

Sercem budynku jest Wystawa Stała, która poprzez archiwalne przedmioty, dokumenty, rękopisy, zdjęcia, interaktywne instalacje i projekcje, opowiada naszą najnowszą historię.

W czasie otwarcia Bogdan Borusewicz, który był organizatorem i aktywnym uczestnikiem Strajku oraz przedsierpniowej opozycji, oprowadzał po wystawie, opowiadając historię przekazanej przez siebie kompletnej drukarni oraz pokazując jak w stanie wojennym wygladało drukowanie ulotek i innych nielegalnych wydawnictw.

Bezpośrednio po symbolicznym otwarciu historycznej bramy stoczniowej, w obecności ambasadora USA Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz uroczyście przekazał do ECS-u amerykańską nagrodę im.Jana Karskiego, którą to prestiżową nagrodę odebrał parę tygodni temu w imieniu całego Komitetu Obrony Robotników (KOR).

 

?

Zobacz także...