XX-lecie Samorządu Gminy Subkowy.

16 czerwca 2010 roku Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystościach w gminie Subkowy. 

Złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem ku czci pomordowanych mieszkańców gminy, a następnie wziął udział w uroczystej sesji Rady Gminy Subkowy. 
Podczas Sesji przyznawano  pamiątkowe plakietki, a młodzież z miejscowej Szkoły zaprezentowała specjalny spektakl słowno- muzyczny na temat swojej ?małej ojczyzny?, którą są Subkowy. 

Przemawiając do zebranych Marszałek Senatu przypomniał, że to właśnie  Senat jest twórcą reformy samorządowej, która w tak zasadniczy sposób odmieniła  Polskę. Pogratulował też władzom  wszystkich kadencji dwudziestu lat rozwoju gminy Subkowy.   

Zobacz także...