Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Pomorskich

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Pomorskich, które odbyło się w Kartuzach.?

Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich powstało dwadzieścia lat temu, a jego pierwszym prezesem był Antoni Cywiński – ówczesny wójt gminy Kaliska.

Na ubiegłorocznym zgromadzeniu stowarzyszenia, które odbyło się w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni podjęto uchwałę o zmianie nazwy na ?Związek Gmin Pomorskich? – co stanowi wyjście naprzeciw dużym gminom. Obecnie prezesem Związku Gmin Pomorskich jest wójt gminy Trąbki Wielkie Błażej Konkol, a do Związku należy 68 gmin.

W trakcie spotkania odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń państwowych i resortowych.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz otrzymał od Związku Gmin Pomorskich podziękowanie następującej treści:

?Z okazji 20-lecia powołania Związku Gmin Pomorskich, w imieniu naszych członków, składamy Panu wyrazy podziękowania za owocną współpracę oraz docenienie roli naszej korporacji we wzmacnianiu samorządu terytorialnego w województwie pomorskim i kraju.

Liczymy, iż dalsza współpraca z Panem Marszałkiem będzie nadal układała się pomyślnie i zaowocuje najlepszymi projektami służącymi naszym mieszkańcom oraz przyczyni się do dalszego rozwoju naszego regionu i kraju.

Jednocześnie życzymy wielu sukcesów w podejmowaniu działalności publicznej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Zarząd Związku Gmin Pomorskich?

?

Zobacz także...