Daily Archive: 14 marca, 2013

Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Pomorskich

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystym Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Pomorskich, które odbyło się w Kartuzach.? Pomorskie Stowarzyszenie Gmin Wiejskich powstało dwadzieścia lat temu, a jego pierwszym prezesem był Antoni Cywiński...

45.rocznica Marca?68 w Gdańsku

12 marca 2013 roku na Politechnice Gdańskiej pod honorowym patronatem Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza oraz JM Rektora PG profesora Henryka Krawczyka odbyła się uroczysta sesja związana z 45. rocznicą wydarzeń marcowych 1968 roku...