Spotkanie Marszałka z młodzieżą

W dniu 2 czerwca br. kolejna grupa młodzieży studenckiej z Ukrainy, Białorusi i Rosji spotkała się z marszałkiem Senatu RP Bogdanem Borusewiczem.

Studenci przebywali w Gdańsku na dwunastodniowej wizycie studyjnej w ramach programu Study Tours to Poland finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

W czasie spotkania poruszano tematy związane z przemianami demokratycznymi w Polsce. Marszałek przybliżył rolę ruchu solidarnościowego. Wskazał największe osiągnięcia a także porażki polskiej demokracji.

Młodzież interesowała się również kwestiami gospodarczymi. Szczególnie te dotyczące współpracy gospodarczej z krajami Europy Wschodniej, Rosji i Ukrainy.

A także tematyka Unii Europejskiej w kontekście przyszłej akcesji Ukrainy. Padały też pytania o charakterze filozoficznym, m.in. dotyczące osobistego stosunku Marszałka do pieniądza i do twórczości w szerokim rozumieniu tego słowa.

W odpowiedzi uczestnicy usłyszeli, że Marszałek jest osobą skromną i w tym duchu też wychował swoje dzieci. A co do twórczości, to ona w demokracji według Marszałka, ma rolę bardzo ograniczoną z uwagi na kierowanie się przepisami i normami prawnymi.

Tekst: Nedim Useinov

Zobacz także...