XXI Pomorskie Targi Rolno- Przemysłowe i Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych.

W niedzielę 3-go czerwca Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz odwiedził, odbywające się pod jego patronatem XXI-sze targi w Lubaniu koło Kościerzyny.?

Pan Marszałek przemawiając do licznie zgromadzonych rolników powiedział, że jest to bardzo ważna i z roku na rok coraz większa i wspanialsza impreza. Wręczył też nagrody dla najlepszych wystawców i hodowców.

?

Zobacz także...