Wystawa ?Adolf Popławski (1907 ? 1982). Człowiek, artysta, przyjaciel?

W dniu 18 maja Marszałek Senatu RP przybył do Gdańskiego Archipelagu Kultury (tzw.? Dworku Artura? ) na Gdańskiej Oruni na wernisaż niezwykłej wystawy.

?

Dawni uczniowie Państwowego Liceum Plastycznego w Orłowie, do których zalicza się też Bogdan Borusewicz, postanowili ożywić pamięć swojego nieżyjącego już nauczyciela ? Adolfa Popławskiego, którego szlachetność, prawość i nieugięta postawa wobec zła, uczyniły go postacią wyjątkową.

Kiedy po 12-tu latach syberyjskiego łagru, Adolf Popławski w 1956 roku przyjechał do Trójmiasta, od razu zatrudnił się jako nauczyciel w Liceum w Orłowie, które prowadzili Jego koledzy z Wilna. Ówcześni uczniowie szkoły zapamiętali moment Jego powrotu w 1956 roku jako coś niezwykłego. Ponieważ od 1945 roku nie było o Nim żadnych wieści, zarówno rodzina, jak i przyjaciele uznali Go za zaginionego i nagle się pojawił w szkole!

Podczas gdy uczniowie rysowali zadania z kompozycji, liternictwa i reklamy, On, w bardzo sugestywny i obrazowy sposób, opowiadał im o pobycie w syberyjskich łagrach?

Ten czarny fragment swojego życia opisał potem w autobiograficznej książce pt.?12 lat łagru?, która jest zapisem Jego katorżniczych przeżyć w latach 1945-1956 na syberyjskim Wschodzie.

Wystawa składa się z obrazów, grafik, rysunków, humoresek, notatek Adolfa Popławskiego. ? artysty. Inną częścią wystawy są fotografie i dokumenty rejestrujące zdarzenia i etapy jego życia. Wśród dokumentów znajdziemy te urzędowe a także bardziej osobiste: autorskie zapisy bohatera wystawy, odtwarzające dawniejsze dzieje rodziny, losy poszczególnych jej członków, niezwykle ciepły stosunek autora do domu rodzinnego i wspomnienie własnego dzieciństwa. Na wystawie są też nieliczne pamiątki przechowane z niezwykłym pietyzmem przez rodzinę artysty, a wśród nich, wykonany z chleba niewielki różaniec i orzełek z koroną Jest też oczywiście wspomniana już książka ?12 lat łagru?

Pasja odtwarzania dziejów rodziny i Wileńszczyzny, a także język, jakim się autor posługuje, dowodzą obecności u Adolfa Popławskiego prawdziwego talentu literackiego i talentu dokumentalisty. Próbką tego talentu był odczytany podczas wernisażu napisany przez Profesora Jego życiorys.

Jak wielkim szacunkiem i milością uczniowie darzyli swojego Profesora widać było podczas wernisażu. Jeden z Jego ulubionych uczniów, a obecny Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, a także pozostali uczniowie, mówili o wierności patriotycznym ideałom, lojalności wobec przyjaciół, dotrzymywaniu danego słowa i o niezwykłym poczuciu sprawiedliwości. A także o tym, że pomimo bolesnych doświadczeń życiowych, inicjował pozytywne sytuacje, oraz był człowiekiem pełnym ciepła i humoru.

Osobny segment ekspozycji, to zdjęcia rejestrujące Adolfa Popławskiego, jako nauczyciela w liceum, jego spotkania i przyjaźnie z młodzieżą .

Organizatorom i kuratorom należy się uznanie za ich wielkie zaangażowanie, które zaowocowało powstaniem tej ciekawej Wystawy.

 Wystawa będzie otwarta do 10 czerwca, a potem może uda się ją przenieść do Muzeum Gdyni i do Muzeum Sopotu.

?

Zobacz także...