Zlot Szkół im. Romualda Traugutta

W dniach 6 i 7 czerwca 2008 roku w małej wiejskiej szkole w Wojanowie w gminie Pruszcz Gdański odbył się 3-ci ogólnopolski zlot szkół noszących imię Romualda Traugutta.

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, doceniając inicjatywę zaszczepiania młodzieży ducha patriotyzmu, przekazał uczestnikom i organizatorom gratulacje i pozdrowienia.

Zobacz także...