Podsumowanie Roku Historii Najnowszej w Dworze Artusa w Gdańsku.

31 sierpnia o godzinie 9.30 Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystości podsumowania Roku Historii Najnowszej, którym był rok szkolny 2009/2010.
Ważnym elementem programu był finał konkursu ?Ocal okruchy historii ? młodzież buduje muzea.?.

31 sierpnia o godzinie 9.30 Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w uroczystości podsumowania Roku Historii Najnowszej, którym był rok szkolny 2009/2010.
Ważnym elementem programu był finał konkursu ?Ocal okruchy historii ? młodzież buduje muzea.?.
Był to konkurs przeznaczony dla młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceów z całej Polski ogłoszony przez Marszałka Sejmu RP Bronisława Komorowskiego, Ministra Edukacji Narodowej, Muzeum II Wojny Światowej oraz Europejskie Centrum Solidarności.

Wydaje się, że konkurs osiągnął swój cel, którym jest rozbudzanie zainteresowania historią najnowszą wśród dzieci i młodzieży. Powstało wiele ciekawych prac opartych na poszukiwaniu i opisaniu, często bardzo osobistych fragmentów, naszego materialnego dziedzictwa. Prace te to także współudział młodzieży w tworzeniu kolekcji muzealnych Muzeum II Wojny.

Pani Minister Katarzyna Hall podkreśliła jak ważna jest dla młodych ludzi możliwość spotkania legendarnych przywódców ?Solidarności? właśnie dziś, w 30-tą rocznicę zwycięskiego sierpniowego strajku, wśród których na sali jest m.in.główny organizator strajku z 1980 roku- dziś marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, Jerzy Borowczak, Bogdan Felski, Tadeusz Mazowiecki, Bożena Rybicka, a także z pokolenia kombatantów- prof. Andrzej Zbierski, Władysław Dobrowolski i inni.

Bogdan Borusewicz wyraził swoje uznanie dla inicjatywy obchodów ?Roku Historii Najnowszej?. Zwrócił też uwagę, że czas nie zawsze płynie w sposób równomierny. Że w historii są okresy szczególne (wojen czy walki o solidarność), kiedy czas posuwa się skokami niczym kangur. ?A my byliśmy tymi kangurami?- i to zdanie wywołało gromkie brawa zgromadzonej młodzieży.

Zobacz także...