XXXIX Sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego.

26 października 2009 roku Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku wziął udział w Sesji Sejmiku.

Pierwszym punktem było przedstawienie nowej wersji planu zagospodarowania województwa pomorskiego.
Plan województwa nabiera jeszcze większej rangi w związku z oczekiwanymi licznymi inwestycjami infrastrukturalnymi, w tym zwłaszcza z drogowymi.

Zobacz także...