Nadzwyczajne spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy w Gdańsku.

W dniach 22-24 października na zaproszenie Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza w Gdańsku spotkały się delegacje wyższych izb parlamentów narodowych państw z całej Europy.

Spotkanie w Sali Filharmonii Bałtyckiej odbyło się pod hasłem ?Demokracja w Europie w 20 lat po pierwszych wolnych wyborach na wschód od Muru Berlińskiego ? Europa w świecie w 20 lat po upadku Żelaznej Kurtyny?, a w składzie delegacji polskiej był także Lech Wałęsa.

Bogdan Borusewicz, który prowadził spotkanie, w swoim wystąpieniu wyraził radość, że spotkanie odbywa się w kolebce ?Solidarności? w ustanowionym uchwałą Senatu RP Roku Polskiej Demokracji.

Przedstawiając krótki rys historyczny Marszałek Senatu RP powiedział między innymi, że wielki strajk w sierpniu 1980 roku poważnie naruszył system komunistyczny, ale jego budowla jeszcze nie runęła. Wprowadzenie stanu wojennego było próbą utrzymania się przy władzy partyjnej biurokracji, ale była to próba nieskuteczna pod względem politycznym, a pod względem gospodarczym zakończyła się katastrofą. Przez lata stanu wojennego nie byliśmy osamotnieni ? pomagali nam m.in. związkowcy z USA, Francji, Włoch i krajów skandynawskich. Po fali strajków 1988 roku i po zmianach w Związku Radzieckim grupa generałów zdecydowała się rozpocząć z Solidarnością  rozmowy przy ?okrągłym stole?, w których strona solidarnościowa osiągnęła więcej niż się spodziewała. Uzgodniono, że powstanie urząd prezydenta i odrodzi się Senat, który był w Polsce zawsze wtedy, gdy Polska była krajem wolnym i suwerennym. Ustalono też, że 4 czerwca 1989 roku odbędą się częściowo wolne wybory do Sejmu oraz w pełni wolne wybory do Senatu. Wtedy właśnie, 4 czerwca 1989 roku przy pomocy kartki wyborczej Polacy w sposób pokojowy obalili system komunistyczny i doprowadzili do erozji całego aparatu komunistycznego oraz powstania pierwszego niekomunistycznego rządu w Europie Środkowo-Wschodniej od zakończenia II wojny światowej.

Podmuch wolności objął kraje ościenne, a po 1989 roku demokracja w Europie Środkowo-Wschodniej ponownie się przyjęła. Polska jest w NATO i Unii Europejskiej, ale nie jesteśmy zainteresowani aby na naszej wschodniej granicy pojawiła się nowa biurokratyczno-oportunistyczna kurtyna. Trzeba szukać mechanizmów współpracy z krajami, które nie są w Unii Europejskiej –  kontynuował Marszałek Bogdan Borusewicz, który swoje wystąpienie zakończył wezwaniem do traktowania kontynentu europejskiego w sposób integralny, gdyż przyszłość Europy decyduje się dziś nie tylko w Unii Europejskiej, ale w całej Europie.

W trakcie gdańskiego spotkania delegacje Senatów Europy złożyły kwiaty pod pomnikiem Poległych Stoczniowców oraz zwiedziły wystawę ?Drogi do Wolności?.
Na zakończenie goście dziękowali Panu Marszałkowi za świetną organizację tego  nadzwyczajnego spotkania, podczas którego zobaczyli Gdańsk, spotkali się z Lechem Wałęsą oraz z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Jerzym Buzkiem.
Następne spotkanie Stowarzyszenia Senatów Europy odbędzie się w kwietniu 2010 roku w Rzymie.

Zobacz także...