60-lecie Szkoły Podstawowej w Wojanowie w gminie Pruszcz Gdański.

10 pażdziernika Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz na zaproszenie Wójta Gminy Magdaleny Kołodziejczak i Dyrektora Szkoły Danuty Kamińskiej wziął udział w uroczystości Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej w Wojanowie.

Powstanie szkoły w Wojanowie jest związane z działającym po wojnie Towarzystwem Gniazd Sierocych i Wiosek Kościuszkowskich. Te społecznikowskie i patriotyczne tradycje dalej są obecne w Szkole, która od 1969 roku nosi imię Romualda Traugutta. Od trzech lat szkoła należy do ogólnopolskiego stowarzyszenia szkół noszących to imię, a wiosną tego roku zlot delegacji z tych szkół odbył się właśnie w Wojanowie.

Na uroczystość przybyło wielu dawnych uczniów i nauczycieli. Wspominano wszystkich kolejnych dyrektorów poczynając od pp. Aleksandra i Stefanii Janczałów poprzez obecnych na uroczystości wieloletnich pedagogów i dyrektorów pp. Józefa i Barbarę Witek. Pan Józef Witek podzielił się z zebranymi wspomnieniami z dawnych lat, a pani Barbara została poproszona o odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi Szkoły. Córka pp. Witków jest nauczycielką w szkole w Wojanowie, a wnuczka wystąpiła jako kot w butach w przedstawieniu zagranym przez zespół złożony z uczniów i nauczycieli !

Ciekawa opowieść uczniów o historii i osiągnięciach ich Szkoły była ilustrowana prezentacją multimedialną wykonaną w szkolnej pracowni komputerowej.

Nic dziwnego, że ta mała szkoła, w której obecnie uczy się mniej niż 100 uczniów, jest „oczkiem w głowie” lokalnej społeczności Wojanowa i gminy Pruszcz Gdański.

Zobacz także...