Pomorski Kongres Obywatelski

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz wziął udział w sesji otwierającej Pomorski Kongres Obywatelski, zorganizowany przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, w którym uczestniczyło kilkaset osób z całego województwa pomorskiego.

Witając przybyłych uczestników marszałek Borusewicz przypomniał o istotności i wadze istnienia społeczeństwa obywatelskiego, które ?musi wziąć swoje sprawy w swoje ręce?.

Podczas pierwszej sesji plenarnej zaproszeni goście, do których należeli m.in. prof. Piotr Sztompka, Ks. Krzysztof Niedałtowski, Prof. Brunon Synak i Jan Olbrycht, mówili o wspólnocie obywatelskiej, wspólnocie regionalnej i rozwoju regionów w Unii Europejskiej. Następnie odbyły się sesje tematyczne gdzie dyskutowano na takie tematy, jak tożsamość Pomorza, elity polityczne, samorządność regionalna, przyszłość i możliwości rozwoju regionu.

Zobacz także...