Zgromadzenie Ogólne Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich

W dniu 14 lutego Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w Zgromadzeniu Ogólnym Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich.

Spotkanie odbyło się w pięknie odremontowanym budynku w siedzibie Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku na Biskupiej Górce.
Marszałek Senatu złożył zarządowi Stowarzyszenia gratulacje z powodu jednogłośnego otrzymania absolutorium. Oddolna inicjatywa powołania kilkanaście lat temu Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich jest warta uznania ? powiedział Marszałek, życząc jednocześnie gminom wiejskim wielu sukcesów.

Zobacz także...