Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

11 lutego Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz na zaproszenie władz samorządu województwa wziął udział w konferencji otwierającej Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.

W sali koncertowej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance zgromadziło się kilkaset osób ? władze samorządowe gmin i powiatów, posłowie i senatorowie oraz przedstawiciele najważniejszych w województwie pomorskim instytucji.

Marszałek Województwa otwierając konferencję zaprosił do stołu prezydialnego Prezydenta Lecha Wałęsę, Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza, przedstawiciela Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Wojewodę Pomorskiego. Taki skład prezydium dobitnie świadczył o randze Konferencji.

W konsultacjach i konferencjach wzięło udział 1600 uczestników, a ponadto internauci przekazywali swoje uwag na forum internetowym ?portal pomorze pl.?

Teraz program formalnie rusza.
Marszałek Bogdan Borusewicz w swoim wystąpieniu przypomniał dyskusje przed referendum, kiedy to mówiło się, że po przystąpieniu do Unii Europejskiej pieniądze na nasze programy unijne będą zdecydowanie większe.

Teraz można powiedzieć, że pieniądze są ! Senat RP, niezmiennie mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, będzie nadal wspierał samorządy i organizacje samorządowe. ?Cieszę się z zapowiedzi dalszego przekazywania kompetencji samorządom i jako marszałek Senatu będę tego pilnował ?- powiedział marszałek Bogdan Borusewicz.

Rola samorządu wojewódzkiego jest nie do przecenienia. Województwo samorządowe jest autentycznym podmiotem kreowania polityki regionalnej, który w latach 2007 ? 2013 ma do rozdysponowania na kilka miliardów Euro ! Wyzwaniem jest, aby można było powiedzieć, że wszystkie przyznane środki zostały zaabsorbowane.

Zobacz także...