Podziękowanie dla wyborców

Szanowni Państwo
Serdecznie dziękuję za liczny udział w wyborach. Świadczy on o tym, iż losy naszego Kraju nie są Państwu obojętne.
Otrzymałem 267 000 głosów, czyli 56% – co jest trzecim wynikiem w Senacie. Opowiedziało się za mną dwa razy więcej osób niż w poprzednich wyborach.
Tak dobry wynik oznacza akceptację i sensowność dotychczasowych działań oraz poparcie założeń na przyszłość. Wybór ten jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale przede wszystkim zobowiązaniem do dalszej pracy.
Bogdan Borusewicz

Szanowni Państwo

Serdecznie dziękuję za liczny udział w wyborach. Świadczy on o tym, iż losy naszego Kraju nie są Państwu obojętne.
Otrzymałem 267 000 głosów, czyli 56% – co jest trzecim wynikiem w Senacie. Opowiedziało się za mną dwa razy więcej osób niż w poprzednich wyborach.
Tak dobry wynik oznacza akceptację i sensowność dotychczasowych działań oraz poparcie założeń na przyszłość. Wybór ten jest dla mnie ogromnym zaszczytem, ale przede wszystkim zobowiązaniem do dalszej pracy.

Bogdan Borusewicz

Zobacz także...