Monthly Archive: październik 2006

Inauguracja Roku Akademickiego na Akademii Medycznej w Gdańsku

Inauguracja Roku Akademickiego na Akademii Medycznej w Gdańsku

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz uczestniczył w inauguracji roku akademickiego 2006/2007 na Akademii Medycznej w Gdańsku. Uroczystość odbyła się w świeżo odremontowanej Sali Anatomii AMG, która – jak powiedział w inauguracyjnym przemówieniu Rektor AMG prof. dr hab. Roman Kaliszan ? ?jest symbolem i pomnikiem Uczelni?, a obecnie ?niezwykle urosła i wypiękniała?.

Inauguracja Roku Akademickiego na Politechnice Gdańskiej

Inauguracja Roku Akademickiego na Politechnice Gdańskiej

Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz wziął udział w inauguracji roku akademickiego 2006/2007 na Politechnice Gdańskiej. Podczas uroczystości odbyła się immatrykulacja studentów I roku, którzy najlepiej zdali egzaminy wstępne na PG oraz 6 studentów z Białorusi, którzy rozpoczęli naukę na najstarszej uczelni Pomorza w ramach Programu Stypendialnego Rządu RP im. Konstantego Kalinowskiego.