Wizyta w Muzeum Marynarki Wojennej

W piątek 23-go maja Marszalek Senatu RP Bogdan Borusewicz odwiedził muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.?

Muzeum to powstało na początku lat 50-tych. Zawarte kilkanaście lat temu porozumienie pomiędzy Miastem a Marynarką Wojenną zaowocowało powstaniem Muzeum Miasta Gdyni oraz sąsiadującego z nim nowego Muzeum Marynarki Wojennej które w nowej siedzibie funkcjonuje zaledwie od dwóch lat.

Od kwietnia tego roku dyrektorem jest pan Tomasz Miegoń, który wraz z kustoszem panem Lechem Trawickim oprowadzał Pana Marszałka po całej ciekawej ekspozycji, znajdującej się zarówno wewnątrz budynku, jak i na terenie przed budynkiem. Nie zabrakło też informacji o planach dalszego rozwoju Muzeum i współpracujących z nim placówek.

Zobacz także...