Posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

31 sierpnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Zostało uchwalone stanowisko w sprawie integralności wystawy stałej w ECS.

Zobacz także...